U Trattu: Championship Of Bowling 2006

U Trattu

U Trattu :

Welcome to the championship of bowling 2Welcome to the championship of bowling 2

The winners !!!The winners !!!

The best, the firsts !The best, the firsts !

The organizer, the arbitrator.The organizer, the arbitrator.

The desired ones !The desired ones !

U Trattu - Championship of bowling 2006. (foto 6)

First they play ...First they play ...

U Trattu - Championship of bowling 2006. (foto 8)

U Trattu - Championship of bowling 2006. (foto 9)

The winnersThe winners

The secondsThe seconds

the tirdsthe tirds

the fourthsthe fourths

U Trattu - Championship of bowling 2006. (foto 14)

U Trattu - Championship of bowling 2006. (foto 15)

U Trattu - Championship of bowling 2006. (foto 16)

U Trattu - Championship of bowling 2006. (foto 17)

U Trattu - Championship of bowling 2006. (foto 18)

U Trattu - Championship of bowling 2006. (foto 19)

U Trattu - Championship of bowling 2006. (foto 20)

The price for the first womanThe price for the first woman

U Trattu - Championship of bowling 2006. (foto 22)

The new generation of players !The new generation of players !

U Trattu - Championship of bowling 2006. (foto 24)

The party will start ...The party will start ...

U Trattu - Championship of bowling 2006. (foto 26)

U Trattu - Championship of bowling 2006. (foto 27)

U Trattu - Championship of bowling 2006. (foto 28)

U Trattu - Championship of bowling 2006. (foto 29)

U Trattu - Championship of bowling 2006. (foto 30)

U Trattu - Championship of bowling 2006. (foto 31)

U Trattu - Championship of bowling 2006. (foto 32)

U Trattu - Championship of bowling 2006. (foto 33)

U Trattu - Championship of bowling 2006. (foto 34)

U Trattu - Championship of bowling 2006. (foto 35)

U Trattu - Championship of bowling 2006. (foto 36)

<<< Previous <<<
Video Video

>>> Next >>>
Pantelleria foto Pantelleria foto

PantelleriaPantelleria

www.pantellerialink.com