U Trattu: Campionato Di Bocce 2006

U Trattu

U Trattu :

Benvenuti al Campionato di bocce 2006Benvenuti al Campionato di bocce 2006

I vincitori !!!I vincitori !!!

I fortissimi, i primi !I fortissimi, i primi !

L'organizzartore, l'arbitro.L'organizzartore, l'arbitro.

Le desiderate !Le desiderate !

U Trattu - Campionato di bocce 2006. (foto 6)

Prima si gioca ...Prima si gioca ...

U Trattu - Campionato di bocce 2006. (foto 8)

U Trattu - Campionato di bocce 2006. (foto 9)

I vincitoriI vincitori

I secondiI secondi

I terziI terzi

I quartiI quarti

U Trattu - Campionato di bocce 2006. (foto 14)

U Trattu - Campionato di bocce 2006. (foto 15)

U Trattu - Campionato di bocce 2006. (foto 16)

U Trattu - Campionato di bocce 2006. (foto 17)

U Trattu - Campionato di bocce 2006. (foto 18)

U Trattu - Campionato di bocce 2006. (foto 19)

U Trattu - Campionato di bocce 2006. (foto 20)

Il premio per la prima donnaIl premio per la prima donna

U Trattu - Campionato di bocce 2006. (foto 22)

La nuova generazione di giocatori !La nuova generazione di giocatori !

U Trattu - Campionato di bocce 2006. (foto 24)

Si sta preparando la festa ...Si sta preparando la festa ...

U Trattu - Campionato di bocce 2006. (foto 26)

U Trattu - Campionato di bocce 2006. (foto 27)

U Trattu - Campionato di bocce 2006. (foto 28)

U Trattu - Campionato di bocce 2006. (foto 29)

U Trattu - Campionato di bocce 2006. (foto 30)

U Trattu - Campionato di bocce 2006. (foto 31)

U Trattu - Campionato di bocce 2006. (foto 32)

U Trattu - Campionato di bocce 2006. (foto 33)

U Trattu - Campionato di bocce 2006. (foto 34)

U Trattu - Campionato di bocce 2006. (foto 35)

U Trattu - Campionato di bocce 2006. (foto 36)

<<< Indietro <<<
Video Video

>>> Avanti >>>
Pantelleria foto Pantelleria foto

PantelleriaPantelleria

www.pantellerialink.com