Dammuso Est - Pantelleria - Photos

Pantelleria - Photos, du dammuso à Es - Dawn..du dammuso à Es - Dawn.

Le phare de Punta Spadillo, Cala Cinque Denti.

 http://www.pantellerialink.com/pantelleria-vol.html logo Dammusi dei Fiorilogo U Trattulogo Pantelleria a modo miologo Palazetto di Karuscialogo solarium Dammuso

Dammuso Est
Dammuso Est, Pantelleria - PhotosContactez le propriétaire.
PantelleriaPantelleria